Vårt gemensamma ansvar

februari 11, 2020 rikard 0

I Rio de Janeiro finns det en ideell organisation som går under namnet Streetfootball World. Med 60 lokala kontor över hela världen använder man sig a