Historisk tillbakablick

Organiserad damfotboll, det vill säga fotboll spelad av flickor/tjejer/kvinnor/damer, är ur ett globalt perspektiv vanligast förekommande i främst västra Europa och Nordamerika. Men sporten är också relativt utbredd i såväl Norden som i Östasien, medan många länder i framförallt södra Asien och Mellanöstern helt saknar damlag.

Damfotbollens genombrott

Det stora genombrottet för damfotbollen, sett ur ett svenskt perspektiv, skedde i slutet av 1970-talet. Unga flickor i åldrarna 7 – 10 år fick möjlighet att spela fotboll i allt större utsträckning, och under 80-talet fick de till och med åka på organiserade elitläger. Något som unga pojkar gjort i flera år dessförinnan.

I samband med denna utveckling säkrades med all sannolikhet damfotbollens framtid, och damfotbollen fick allt mer utrymme i större mästerskapssammanhang. Samtidigt fick damfotbollen allt större uppmärksamhet i såväl media som hos allmänheten.

Detta genombrott kan lättare förstås sett ur ett samhällsperspektiv; från framväxten av 1960-talets feministiska rörelser, som kämpade för kvinnornas rättigheter och jämlikhet, till dagens modernare samhällssyn på jämlikhet i allmänhet och damfotboll i synnerhet.

Tidernas förändring

Att fotboll varit populärt i England och Skottland sedan i princip urminnes tider är allmänt känt, men att det var där som damfotbollen började sin verkliga marsch mot framtiden kanske inte är lika känt. Under 1800-talet blev det allt vanligare för både flickor och kvinnor att spela fotboll, och den första, riktigt officiella, matchen dateras så långt tillbaka som 1894.

Att det till en början mest var överklassen som hade möjlighet att spela fotboll var inget konstigt på den här tiden, men detta förändrades så sakteliga till att bli en sport som även omfattade arbetarklassen. Under andra världskriget befäste damfotbollen sin ställning rejält, då flertalet välgörenhetsmatcher arrangerades i syfte att stärka patriotismen och moralen hos spelarna och åskådarna.

Efter hand som damfotbollen har vuxit sig allt starkare och populärare i flera andra europeiska länder, har den tappat i popularitet och styrka i hela Storbritannien. Så från att ha varit en av det engelska fotbollsförbundets juveler har nu damfotbollen istället förvandlats till en oslipad diamant, och herrfotbollen har istället tagit över tronen på obestämd framtid. Kanske beror det till stor del på förbundets förbud av damfotboll under större delen av 1960- och 70-talet, som skedde till följd av den kraftfulla konkurrens som herrfotbollen utsattes för.

En historisk tillbakablick i korthet

– I damfotboll spelar man med samma planmått som i herrfotboll

– Drygt 10 miljoner av världens 120 miljoner (cirka) registrerade fotbollsspelare är kvinnor

– Majoriteten av damfotbollens registrerade spelare finns i USA

– 1904 bildades den världsomspännande fotbollsorganisationen Fédération Internationale de Football Association, mer känd som FIFA

– 1954 bildades paraplyorganisationen Union of European Football Associations, mer känd som UEFA

– Det finns dokumentation som tyder på att man spelade fotboll redan 400 år f.Kr.

– Man spelade fotboll i såväl England som Italien och Frankrike redan under 1300-talet

– De första fotbollsreglerna liknade dem i amerikansk fotboll och rugby

– I början av 1800-talet började fotboll som organiserad idrott etablera sig

– 1863 bildades Football Association som är Englands fotbollsförbund (namnet gäller än idag)

– 1872 spelades den första landskampen, den gick mellan England och Skottland och slutade 0-0

– Under 1960-talet skedde en etablering av svensk damfotboll

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*